Werkwijze

Hoe wij werken.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen wij bijeen in ons historisch en prachtig logegebouw aan de Van Persijnstraat 9 te Amersfoort.
Deze avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen doorgaans omstreeks 22.00 uur. Tijdens de zomermaanden (van midden juni tot begin september) is het ‘reces’ en komen wij formeel niet bijeen.

Logegebouw

Wie we zijn?

‘Salomo’ is een kleine loge. Haar leden zijn mannen met diverse achtergronden, inzichten en levensbeschouwingen. Wij hebben als vrijmetselaar hoogstaande idealen, die we steeds proberen waar te maken. We zijn als iedereen, gewone mensen, met alles wat erbij hoort. Zwakheden, eigenaardigheden….

Bijeenkomsten.

Er zijn twee verschillende bijeenkomsten. De ene noemen we ‘Comparitie’ en de ander een ‘Open Loge’. Beiden zijn alleen toegankelijk voor de leden en vrijmetselaren van andere loges. Soms beleggen we een informele ‘comparitie’, waar belangstellenden een beeld kunnen krijgen hoe of het er bij ons aan toe gaat.

Comparitie.

Een comparitie lijkt in grote lijnen op die van andere verenigingen. Men komt omstreeks halfacht binnen, ontmoet elkaar, neemt een kopje koffie, luistert om acht uur naar de huishoudelijke mededelingen waarna een voordracht (een bouwstuk) door een van de leden wordt gehouden. Dit bouwstuk kan gaan over een thema of een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. In ieder geval moet het iets vertellen over hem zelf en de vrijmetselarij.

Na de voordracht is er een pauze. Daarna kan er met de spreker over zijn bouwstuk van gedachten worden gewisseld. Het is de inhoud van de voordrachten die onze bijeenkomsten zo bijzonder maakt.
‘Comparitie’ kan herleid worden naar het Franse woord ‘Comparaitre’ het betekent zoveel als: ‘Verschijnen’. In comparitie verschijnen wij voor elkaar.
Als een ieder na de pauze weer gezeten is, wordt er gecompareerd. Geen discussie, maar vragen ter verduidelijking of aanvulling. Onze mening niet tegenover de ‘spreker’ maar er naast gelegd.

De leden van Salomo komen bijeen in een ruimte, die wij ‘Voorhof’ noemen. In die ruimte is ook een bar gesitueerd. Ook de feestelijke broedermalen (samen eten) vinden daar plaats.

Voorhof

Open Loges.

Bij vaste gelegenheden vinden Open Loges plaats. Bijvoorbeeld; de Opening en de sluiting van het werkjaar. Het ‘Winter St.Jan’, de Lente – en Herfst Equinox.
En natuurlijk wanneer een kandidaat tot leerling wordt ingewijd, of tot gezel bevorderd of tot Meester vrijmetselaar wordt verheven.
Het is in de ‘Tempel’ ook wel ‘Werkplaats’ genoemd, waar onze ritualen worden uitgevoerd.
Het is een aparte ruimte die daar speciaal voor is ingericht.
Het is tijdens die ritualen, dat het onderwerp (bijvoorbeeld een inwijding) op zinnebeeldige wijze tot uitdrukking wordt gebracht.

Tempel

Tijdens de bijeenkomsten in de Tempel of Werkplaats dragen de leden van ‘Salomo’ een rokkostuum, een schootsvel en witte handschoenen. Nadat het ritueel is geëindigd keren we terug in de Voorhof. Daar wordt na een korte pauze altijd een feestelijk broedermaal aangericht.
Dan kan het gebeuren dat we wat later huiswaarts keren.